TIETOSUOJASELOSTE

 

Restel kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen.

TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen
Restel Oy, Ravintoloiden tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki.
Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

KIELTO-OIKEUS

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen
Restel Oy, Ravintoloiden tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki

REKISTERISELOSTE / MARKKINOINTIREKISTERI B2B

 

Rekisterinpitäjä

 

 

Restel Oy

Hämeentie 19

00500 HELSINKI

Sähköposti: myyntipalvelu@restel.fi

 

Yhteyshenkilö

 

Toni Flyckt

Hämeentie 19, 00500 Helsinki

Puh: +358 40 555 8374

Sähköposti: etunimi.sukunimi@restel.fi

 

Rekisterin nimi

 

 

Restel Oy:n markkinointirekisteri B2B

 

Rekisterin tarkoitus

 

 

Rekisteriä käytetään Restel Oy:n B2B-markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

 

Rekisterin tietosisältö

 

 

Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä

 

Tietolähteet

 

 

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja/tai Restel Oy:n hankkimista markkinointirekistereistä, joita ylläpitää Suomen Asiakastieto Oy.

 

Tietojen luovutus ja siirto

 

 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Restel Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

 

 

Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu

Käyttöoikeudet tietokantaan on rajattu Restel Oy:n sisällä rajatulle henkilömäärälle.

 

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

 

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Tiedon korjaaminen

 

 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamis-pyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Kielto-oikeus

 

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.