TIETOSUOJASELOSTE

 

 

Rekisterinpitäjä

 

 

Restel Hotel Group

PL 72, Hämeentie 19

00501 HELSINKI

p. +358 9 73352, f. +358 9 7335 399

email. my.reservation@restel.fi

 

Yhteyshenkilö

 

Restel Oy

Aki Ylinen

PL 72, Hämeentie 19

00501 HELSINKI

email.aki.ylinen@restel.fi

 

Hotelliketjut, hotellit sekä hotellien ravintolat

 

 

Restel Hotel Groupin hotelliketjut ovat Cumulus City & Resort, Hotelli Seurahuone Helsinki

Holiday Inn, Crowne Plaza Helsinki sekä Hotel Indigo Helsinki - Boulevard..

 

Rekisterin nimi

 

 

Shop.restel.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Rekisterin tarkoitus

 

 

Shop.restel.fi -verkkokaupasta ostettujen lahjakorttien asiakasrekisteri.

 

Rekisterin tietosisältö

 

 

Tilauksen tekemiseen tarvittavat asiakastiedot.

 

Tietolähteet

 

 

Asiakkaan antamat tiedot.

 

Tietojen luovutus ja siirto

 

 

Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

 

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Restel Hotel Groupin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Pääsy tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu.

Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.

 

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen

 

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Tiedon korjaaminen

 

 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamis-pyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Kielto-oikeus

 

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.